Επικοινωνία


Παναγιώτης Χατζηΐωάννου
Τ.: 2310291548, 2310291257
F.:2310291553
email: sportexpo@helexpo.gr

Μπενάκη Κατερίνα
Τ.: 2310291232
F.:2310291553
email:
sportexpo1@helexpo.gr