Εντυπα συμμετοχής


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΑ
     
 
ΓΕΝΙΚΟΣ KANONIΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ


Από 40-60 τ.µ. έκπτωση 10%               
από 61-80 τ.µ. έκπτωση 15% 
από 81  και άνω έκπτωση 20%  

Για εξόφληση με μετρητά ή επιταγές έκδοσης μέχρι 20/03/2018 έκπτωση 5% μετά την παροχή των εκπτώσεων που τυχόν δικαιούνται.