Επικοινωνία


ΔΕΘ-Ηelexpo

Παναγιώτης Χατζηΐωάννου Τ.: 2310291548 F.:2310291553 email: sportexpo@helexpo.gr

Μπενάκη Κατερίνα Τ.: 2310291232 F.:2310291553 email: sportexpo1@helexpo.gr

Γ.Γ.Α.-Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης

Δημήτρης Ακριτίδης : Τ.: 2310 236951